Konto Uczelniane

W roku akademickim 2013/14 uruchomiona zostałą domena oparta o rozwiązania firmy Microsoft. Dzięki temu użytkownik uzyskał komfort posiadania jednego hasła do wielu usług świadczonych przez CDV, tj:

Login

(nazwa użytkownika) to nazwa konta jakim student lub pracownik loguje się do systemów uczelnianych (to raczej jasne). Dla wykładowców ma on postać:

 

imie.nazwisko@cdv.pl
lub
inazwisko@cdv.pl

 

Dla studentów natomiast:

 

sNumerAlbumu@edu.cdv.pl
lub
inazwisko@edu.cdv.pl

 

przy czym dla studentów pierwszego roku obowiązuje jedynie drugi schemat nazewnictwa kont. Co ważne w przypadku schematu 

 

inazwisko@...
oraz
imie.nazwisko@...

 

podczas tworzenia kont sprawdzana jest unikalność nadanej nazwy. Jeśli wybrana nazwa wystąpi w systemie, do loginu dodawana jest pierwsza możliwa wartość ze zbioru liczb naturalnych z wyłączeniem 0 (zero). Czyli student lub pracownik może uzyskać login w postaci:

 

inazwisko1@...
inazwisko2@...

lub
imie.nazwisko1@...
imie.nazwisko2@...

Aliasy

to specyficzne wskaźniki do loginów. Ich wykorzystanie jest mocno ograniczone i służą głównie do przekazywania wiadomości e-mail (podczas wysyłania adresatem może być alias, a nie login). Alias nie są budowane automatycznie, ale mogą zostać nadane studentom i pracownikom na ich wyraźne życzenie. 

Wszystko o koncie uczelnianym i systemach z nim powiązanych